2017. május 28.

A Vénusz projekt

... meg kell találnunk azt a harmóniát, amelyről elődeink oly sokat tudtak. És mindenekelőtt új alternatívákat kell találni, igazi alternatívákat, nem pedig ennek a rendszernek újabb változatát, amely elevenen felfal bennünket.

(Roberta Esparza - A csend ajándéka, indián asszonyok bölcsessége)
  
   A kapitalista társadalom alapjául szolgáló elv és a szeretet elve összeférhetetlen. A szeretni képes emberek a jelenlegi rendszerben szükségképpen kivételek; a szeretet óhatatlanul marginális jelenség napjaink nyugati társadalmában. Nem annyira azért, mert a sok elfoglaltság nem teszi lehetővé a szerető magatartást, hanem inkább azért, mert a teljesítményközpontú, áruhabzsoló társadalom szelleme olyan, hogy csak a nonkonformista tud ellene sikerrel védekezni. 
   Azoknak, akik komolyan veszik a szeretetet, mint az egyetlen racionális választ az emberi lét kérdésére, arra a következtetésre kell tehát jutniuk, hogy társadalmi struktúránkban fontos és radikális változásokra van szükség ahhoz, hogy a szeretet merőben individualisztikus, mellékes jelenségből társadalmi jelenséggé váljon. Társadalmunkat igazgatási bürokrácia és hivatásos politikusok irányítják; az embereket tömegszuggesztió mozgatja, szándékuk az öncélú több termelés és több fogyasztás. Minden tevékenység a gazdaságnak van alárendelve és az eszközök céllá lettek; az ember automata - jól táplált, jól öltözött, de egy csöppet sem érdekli, hogy mi is az ő sajátosan emberi minősége és hivatása. 
   A társadalmat úgy kell megszervezni, hogy az ember szociális, szerető természete ne legyen különválasztva társadalmi lététől, hanem egy legyen vele. Ha igaz az, amit igyekeztem megmutatni, hogy a szeretet az egyetlen ésszerű és kielégítő válasz az emberi lét kérdésére, akkor minden olyan társadalomnak, amelyik viszonylagosan akadályozza a szeretet kifejlődését, hosszú távon bele kell pusztulnia abba, hogy ellentmondásban van az emberi természet alapvető szükségleteivel. Ha ez a szükséglet elhomályosult, az nem jelenti azt, hogy nem létezik.
   Elemezni a szeretet természetét annyi, mint fölfedezni jelenlegi általános hiányát, és bírálni a társadalmi körülményeket, amelyek ezért a hiányért felelősek. Hinni a szeretetnek, mint társadalmi és nem csupán kivételes-individuális jelenségnek a lehetőségében: racionális hit, amely az ember igazi természetének felismerésén alapul.

(Erich Fromm: A szeretet művészete)


Jacque Fresco 1916. március 13. - 2017. május 18.


   A Vénusz projektet 1975-ben indította el Jacque Fresco és Roxanne Meadows, ami egy globálisan fenntartható társadalmi rendszert vázol fel. Az "erőforrás-alapú gazdaságnak" nevezett rendszer magában foglalja a fenntartható városokat és értékeket, a hatékony energiafelhasználást, a kollektív és a természeti erőforrásokkal való nem visszaélő gazdálkodást, és a fejlett gépesítést univerzális szinten.
   A szervezet a floridai Venus kommunától kölcsönözte nevét, központja egy 8,5 hektáros területen található az Okeechobee-tó közelében. A kutatóközpontban tíz olyan Fresco által tervezett épület áll, melyek tükrözik a projekt építészeti világát, és amelyek bemutatásra is kerültek 2006-ban a Future by Design című dokumentumfilmben.
   Fresco szerint a szegénységet, a bűnözést, a korrupciót és a háborúkat a mai világ profitorientált gazdasági rendszeréből fakadó hiány okozza. Érvelése szerint a profit-motívum elfojtja a társadalmilag hasznos technológia fejlődését, amivel minden ember alapvető anyagi szükségletei kielégítést nyerhetnének, s az ezzel együtt járó létbiztonságérzet visszaszorítaná a megszokott emberi individualizmust, korrupciót és kapzsiságot. Az együttműködés lenne jellemző a versengés és a túlélő üzemmód helyett. Megvalósíthatnánk egy olyan társadalmat, amiben hosszabb, egészségesebb, és sokkal értelmesebb életet élhetnénk. A monetáris rendszer és a vele járó folyamatok tönkreteszik a társadalmat, és megfosztják az embereket attól, hogy kihasználják képességeiket. 
   Az "erőforrás-alapú gazdaság" a meglévő erőforrásokat használja pénz helyett. Ez az alap igazságos, humánus együttélési forma lenne, és felválthatná a jelenlegi kapitalista gazdaságot, amely "hiány-orientált" vagy "hiány-alapú". Fresco érvelése szerint a természeti erőforrásokban és energiában gazdag föld, és a modern technológia értelmes felhasználása a világ lakosságát bőségesen el tudná látni. (forrás: Wikipédia)

 


Nincsenek megjegyzések: