2012. szeptember 19.

Az öt érzék módosítása (Chilu gyakorlat)

 

  A tibeti bölcsek szerint a lélek építése az életerő függvénye. Ezt az életerőt felemészthetik életünk kedvezőtlen fordulatai, és az is lehetséges, hogy nem pótolható többé. Ha ez megtörténik, betegség, szenvedés, boldogtalanság, szerencsétlenség vagy leküzdhetetlen akadályok hatolnak be életünkbe, és a léleképítés munkája nem folytatható.
  A felemésztett energia megpróbálja pótolni önmagát, de a folyamat eltorzul, és az eredmény az, hogy az akadályok és a problémák újra és újra visszatérnek akkor is, mikor az ember azt hinné, már megbirkózott velük. Mindez az életerő hiányából származik. Csak teljes életerő birtokában küzdhetjük le gondjainkat.
  Az életerő visszaszerzése nem könnyű feladat, de megoldható. Először is, igyekezzünk megismerni önmagunkat, hátterünket, átnézni életünk hullámhegyeit, völgyeit. Vizsgáljuk meg e ciklusokat, hogy megérthessük, miért csappant meg életerőnk.
  A jó élet megteremtése nemcsak ügyesség kérdése, az maga a művészet. Három fő tényező szükséges hozzá: más emberek, önmagunk és az életerő.Meditációs gyakorlat az öt érzék módosításához (Chilu)

  Mind az öt érzékünk, melyet természetesnek veszünk a hétköznapok folyamán, a léleképítés egy-egy ösvénye. Erősítik a fizikai, érzelmi és szellemi szerkezetet, mely lehetővé teszi hogy megtalálhassuk a boldogságot, jólétet, jó szerencsét, egészséget és bölcsességet.
  Közvetlenül megtapasztalhatjuk, milyen a spirituális világegyetem, ha érzékeinket a hatlépcsős Chilu-nak nevezett folyamatban módosítjuk.

LÁTÁS
  A látás az a fajta észlelés, amikor belenézünk a dolgok szívébe, felismerjük belső világunk igazságát, újra felfedezzük ártatlanságunkat és természetes vidámságunkat. A fehér fény tartozik hozzá, tudatunk mentális oldalát ébreszti fel.

SZAGLÁS
  A szagláson keresztül a csendet ismerhetjük meg, általa fedezhetjük fel a dolgok közötti kapcsolatokat és kölcsönös függőségi viszonyaikat. A megbocsátás és a fenntartások nélküli szeretet tartozik hozzá. Erre az érzékre a vidám sárga szín hat, tudatunk érzelmi oldalát befolyásolja.

HALLÁS
  Hallásunkon keresztül feltárhatjuk fizikai ciklusainkat és megtudhatjuk, hogyan kapcsolódnak azok belső energiáinkhoz. A hallás segítségével győzhető le a félelem. A meleg, mindent átható, éltető piros szín illik hozzá. Tudatunk mentális oldalára hat.

TAPINTÁS
  A tapintás gyakorlásával fedezhetjük fel a múlandóság természetét, rajta keresztül tapasztalhatjuk meg, hogy az igazi sikert és boldogságot csak akkor érhetjük el, ha a szívünkre hallgatunk. Az akadályok elhárítása is ehhez az érzékhez köthető. A tapintáson keresztül ismerhetjük meg a jólét, a pénz, a hatalom értékeit és az anyagi világ természetét. A halványzöld színt rendeljük hozzá. Tudatunk anyagi oldalát befolyásolja.

ÍZLELÉS
  Az ízlelés segít bennünket ahhoz, hogy ráébredjünk, tekintet nélkül a külsőségekre és a körülményekre, mindenben fellelhető a tudat, a szellem, az isteni természet és a boldogság. Az ízleléssel az égszínkék szín áll kapcsolatban, és a tudat szellemi oldalára hatnak.

AZ ÉRTELEM FÁJA
  Az érzékelés módosulása akkor nyilvánul meg, mikor létrejön az energia útjainak hálózata, mely az érzékszervektől a testen át az agyba vezet, és lehetővé teszi számunkra, hogy közvetlenül tapasztaljuk a világegyetemet. A régi tibetiek ezt az "értelem fájának" nevezték. A gyökere maga az agy, ágai, levelei, gyümölcse és virágzata pedig az öt érzék, melyek átestek a módosulás fokozatain.

Első lépés

LÁTÁS
  Nyitott szemmel helyezkedj el kényelmesen. Gondold azt, hogy nem te nézed a világot, hanem a világ áramlik be a szemeiden keresztül, a képek összegyűlnek és megtelepszenek egy kicsit a szájpadlásodon, majd lefolynak, egyenesen a mellkasod közepéig. Ahogy a világ átáramlik rajtad, lassanként ragyogó, tiszta, fehér fénnyé válik. Mellkasodban látomássá és fehér fénnyé alakul.
SZAGLÁS
  Csukott szemmel helyezkedj el kényelmesen, és figyelmedet az orrodra összpontosítsd. Érezd a szagokat. Bármilyen illatot is érezz, irányítsd szájpadlásodra, aztán hagyd, hogy lefolyjon mellkasod középpontjába. Amint az illat átáramlik testeden, szép sárga fénnyé változik. Mellkasodban már sárga fényként van jelen, a fehér fény szférája alatt.
HALLÁS
  Csukott szemmel helyezkedj el kényelmesen, és hallgasd környezeted hangjait. Gondold azt, hogy füleden keresztül beáramlanak a hangok a szájpadlásodra, összegyűlnek és lefolynak mellkasod középpontjába. A testeden át áramló hangok tűzpiros fénnyé válnak, és közvetlenül a sárga fény alatt helyezkedik el.
TAPINTÁS
  Csukott szemmel helyezkedj el kényelmesen, kezedből formálj kelyhet. Gondolataidat tedd ebbe a kehelybe és hagyd, hogy átjárják csontjaidat egészen az ujjhegyeidig. Amikor érzed, hogy ott vannak, érintsd meg környezetedet, engedd, hogy a hely atmoszférája ujjhegyeiden keresztül behatoljon a karjaidba, és a nyakadon át eljusson a szájpadlásodig, onnan pedig mellkasod középpontjáig. Mindaz, amit megérintettél, az áramlás során zöld fénnyé válik benned, és a piros fény alatt foglal helyet.
ÍZLELÉS
  Csukott szemmel helyezkedj el kényelmesen, kissé nyisd ki a szádat. A nyelvedre összpontosíts. Engedd, hogy környezeted atmoszférája behatoljon a szájadba. Érezd az ízeket, majd hagyd, hogy a szájpadlásodon keresztül mellkasod középpontjába áramoljon az élmény. Az ízek égszínkék fénnyé válnak, és a zöld fény alatt helyezkednek el.

A szférák színsort alkotnak benned, és a következő sorrendben ontják ragyogó fényüket:
fehér
sárga
tűzpiros
zöld
égszínkék

  Ha sikerült látni a sorrendet, az orrodon át kezdj lassan lélegezni. A tudatos légzés közben a szférák helye fixálódik. Az első lépést gyakorold minden nap, harminc napon át. Ezután léphetsz a következő fokozatra.

Második lépés

  A gyakorlat ugyanaz, mint az első lépésnél, de amikor a színeket rendezed, a következőket tedd:
Mellkasod középpontjából kiindulva a fehér területet helyezd a bal felső sarokba, a sárgát a jobb felsőbe, a tűzpirost a bal alsóba, a zöldet a jobb alsóba, az égszínkéket pedig középre. Valahogy így:

fehér            sárga
égszínkék
tűzpiros         zöld

  Aztán gondolatban irányítsd a fehér fényt a sárgába, a sárgát a zöldbe, a zöldet a pirosba, a pirosat pedig a fehérbe. Majd mindegyik fénynyalábot irányítsd a középen elhelyezkedő kék szférába, hogy mindegyik szín érintkezzen egymással. Ezt a lépést addig gyakorold, amíg jólesik. 
  Az első és a második lépés felerősíti érzékszerveid érzékenységét: jobban fogsz látni, hallani, finomabb lesz a tapintásod, szaglásod és ízérzékelésed. Ezzel együtt az általános egészségi állapotot is javítja a gyakorlat. Ezekkel a meditációkkal konkrét betegségek és pszichés problémák is gyógyíthatók.

Harmadik lépés

  Ha már a második lépéssel jól boldogulsz, jöhet a következő: összpontosíts az égszínkék szférára, gondold azt, hogy az a szíved. Képzeld el, hogy egy kék fénynyaláb indul ki az összetett színzónából, felkúszik tarkódon, egyenesen a fejed tetejének középpontjáig. Majd kezd lassan belélegezni a szíven keresztül és juttasd el a fejtetődig, majd onnan kiindulva fújd ki a levegőt a szíven át. Lélegezz így, amíg jólesik.

Negyedik lépés

  Ezen a fokozaton egyszerre fogod használni a fénynyalábokat. A szívedből kiindulva belégzéssel együtt vezesd az összes fénynyalábot egyszerre a nyakadon át a fejtetőd középpontjáig. Ne erőlködj a légzéssel, csak lazán csináld. A képzeletedben fond össze a színeket egy kötéllé. A kilégzést a fejtetőnél kezdd, és a szíven keresztül fejezd be. A színeket juttasd vissza eredeti helyükre. Addig gyakorold, míg úgy nem érzed, a következő fokozatra léphetsz.

Ötödik lépés

  Kezdd a negyedik lépéssel. Juttasd el színeket a fejtetődig, majd képzeld el, hogy a színnyalábok színes zuhatagként omlanak alá és beragyogják a környezetedet. Mikor már egész tested és szellemed ebben a fényárban úszik, engedd, hogy az összefonódott színek megállapodjanak a fejed fölötti térben. Az orrodon keresztül szívd be a levegőt. A színes sodratnak minden lélegzetvétellel együtt kell pulzálnia. Amikor ezt már meg tudod csinálni, képzeld el, hogy a kötélfonat egy színes tojás alakját veszi fel, melyben együtt lüktetnek érzékeid csodálatos fényszínei. 
  Halkan, de határozottan ejtsd ki az alábbi szent szavakat. Mindegyik szó azt a színt jelenti, amely érzéket befolyásolja. Nyújtsd el a szavakat. Az első Á "ÁÁÁÁ"-nak hangozzék, a második LAM pedig "LÁÁÁÁM"-nak.

"Á": égszínkék, fény villan fel a tojásban (látás)
"LAM": sárga fény villan fel a tojásban (szaglás)
"BAM": fehér fény villan fel a tojásban (hallás)
"RAM": tűzpiros fény villan fel a tojásban (tapintás)
"JAM": zöld fény villan fel a tojásban (ízlelés)

  Energia és tisztaság érzése fog átáramlani egész szellemeden és testeden. Erősnek, frissnek és nyugodtnak érzed majd magad. Amikor már könnyedén, erőlködés nélkül megy ez a gyakorlat is, akkor léphetsz a hatodik fokozatra.

Hatodik lépés

  Ebben a lépésben a tojásban helyet foglaló fények aktiválásával megteremted a harmóniát, az egységet érzelmi, intellektuális, fizikai és lelki világod között. Folytasd a lépések gyakorlatait, majd gondolataidat egyesítsd a fényekkel. 
  Egy idő után úgy találod majd, hogy az összesodort színek és a tojás akár megszakítás nélkül is, aktívan lebeghet a fejed fölött. A gondolataidban, érzelmeidben, cselekedeteidben rejlő energiát elraktározhatod a tojás belsejében, íly módon erősítheted személyiséged pozitív vonásait és energiáját.
  A színes fonat és a tojás addig elpusztíthatatlan, amíg van életereje. Ha megbetegszel, az energiamezőt helyezd vissza eredeti szférájába. A Chilunak ez a különleges formája biztonságos, erős és nagy szükség van ráa  mai világban. Erővel, szellemi frissességgel láthat el bárkit, ugyanakkor kiterjeszti és integrálja tudatunkat az élet minden területén. Feloldja a stresszt, segít leküzdeni az élethez és a halálhoz fűződő félelmeinket, és a szép halál eszköze lehet.
  A Chilu gyakorlása során ne erőlködj, ne siettesd a folyamatot. A növekedéshez, fejlődéshez időre van szükség. Légy alázatos és szeresd önmagad.

(forrás: Christopher Hansard: A tibeti élet művészete)

E könyv tudásanyagát Bön Tizenkét Tana Mestereinek és dMu valamint Dur leszármazottainak, az Égi Klán Ngagpájának és mindazoknak ajánlom, akik elolvassák, és talán megtalálják a tartós boldogságot.

Christopher Hansard
Nincsenek megjegyzések: