2016. július 27.

Cherchez la femme - Sabina Spielrein


   1977 utolsó hónapjaiban Aldo Carotenuto, a Római Egyetemen személyiségelméletet tanító jungiánus pszichoanalitikus véletlenül hozzájutott egy elveszett vagy hosszú ideje elfeledett dokumentumgyűjteményhez. Az is a véletlenen múlt, hogy a Genfi Pszichológiai Intézet korábbi központjául szolgáló épület pincéjében egyáltalán megmaradt a csomag. Az iratköteg az 1920-as évek elején Genfben élő és dolgozó úttörő pszichoanalitikus, dr. Sabina Spielrein hagyatéka.

   Sabina Spielrein értelmes, iskolázott, jómódú zsidó szülők első gyermeke, 1885-ben a Don melletti Rosztovban született; mind nagyapja, mind dédapja köztiszteletben álló rabbi volt. Serdülőkorában erősen aggódó szülei Zürichbe vitték kezelésre a világhírű Burghölzli elmegyógyintézetbe. Jung 1900 óta dolgozott ebben a kórházban, s valószínűleg Spielrein volt az első, legalábbis egyik első betege.

   Carotenuto azonnal felismerte, milyen fontosak az előbukkant iratok, köztük húsz levél Freudtól és sokkal több Jungtól. Az viszont nem volt nyilvánvaló, hogy e levelek sokkal jelentősebbek maga a címzett - Spielrein doktornő miatt. A Titkos szimmetria címmel közzétett levelek lényegében azt igazolják, milyen sajátos hatást gyakorolt Sabina Spielrein Jung életére és gondolkodásának fejlődésére, milyen szerepet játszott mind a jungi, mind a freudi pszichoanalízis fejlődésében, s milyen része volt Jung és Freud kapcsolatteremtésében, majd elidegenedésükben. Mindez nem annyira Freud és Jung hozzá írt leveleiből világosodik meg, hanem az orvosnő Freudnak és Jungnak címzett leveleinek vázlataiból és másolataiból, valamint töredékes, mégis leleplező naplójából. Ezek együttesen meghökkentően új megvilágításba helyezik a Freud-Jung levelezés jelentős kérdéseit is.

   A könyv alapján nyilvánvaló, milyen jelentős hatást gyakorolt Spielrein Jung gondolataira, s véleményem szerint ez adja a könyv nagy emberi és - a pszichoanalízis fejlődése szempontjából - egyedülálló történeti jelentőségét.
   E dokumentumoknak mind emberi, mind történeti jelentőségét lényegesen fokozná, ha olvashatnánk Jungnak Spielreinhez írott leveleit, amelyekből állítólag negyvenhat maradt meg. Míg azonban Freud örökösei engedélyezték a Spielreinhez írott levelek közzétételét, Jung örökösei nem. Ennek következtében csupán nagyon kevés, rövid, gondosan megszűrt, mégis fájdalmas szemelvényhez jutunk Jung leveleiből Carotenuto válogatásában. Nem nehéz kitalálni, miért nem akarták Jung örökösei, hogy a nyilvánosság saját szavaiból tudja meg Spielrein iránti érzéseinek és vele kapcsolatos viselkedésének részleteit, e tekintetben azonban nem is túl nagy a veszteség. Spielrein naplója, Junghoz és Freudhoz írott levelei, valamint Freud és Jung egymáshoz írt, már közzétett levelei elég világos képet adnak e szerelmi kapcsolatról.
   Jung leveleinek visszatartása miatt nem tudjuk felmérni, mennyire és milyen szempontból teljesen vagy nagyrészt Spielreiné mindaz az eszme és elméleti megfogalmazás, amit Jung rendszere alapjának tekintettünk. Kapcsolatuk azt sejteti, hogy Spielrein igen jelentős hatást gyakorolt rá. Rendszerének kialakítása során nemcsak múzsája volt, hanem sok szempontból munkatársa, legalábbis szellemi fejlődésének segítője azon évek alatt, amikor kialakította néhány alapvető elgondolását.

   Tekintettel arra, hogy Spielrein magas fokú intelligenciája, eredeti gondolkodása és rendkívüli pszichológiai érzéke révén jelentős mértékben járult hozzá a sok szempontból már kialakult freudi eszmerendszerhez is, így ésszerűnek látszik azzal a feltevéssel élni, hogy még jelentősebb a hozzájárulása Jung rendszeréhez annak kezdeteinél. A könyvben megjelent újonnan felfedezett írások lényegében azt sejtetik, hogy valószínűleg minden központi jungi fogalom eredete közvetlenül vagy közvetve Spielreinnek tulajdonítható, bármennyire zavarja is a jungiánusokat ez a feltételezés.

   Érzékeny női természete, rendkívüli intelligenciája, kifinomult pszichológiai érzéke, elhivatottsága tette őt meghatározó személyiséggé e tudományban. Méltánytalanul elhanyagolt nagyságát szerettük volna bemutatni a Junghoz fűződő szerelmi viszony kapcsán, a Jung-i fogalmak megszületésében betöltött szerepét, úgy mint: anima, árnyék, személyiség, vagy kollektív tudat illetve tudattalan. Ő volt az, akinek hatására a két nagy tudós közeledett egymáshoz, és létrejött és értelmet nyert az áttétel és a viszontáttétel fogalma.
   Hátrahagyott levelezései és naplója alapján a pszichoanalízis egyik úttörőjének tekinthetjük Spielreint. Elsőként vetette fel a destruktív ösztönök jelentőségét, majd egy évtizeddel megelőzve Freudot, akinek gyakorlatilag a halálösztönnel teljesedett be a rendszere.
   Bátor és hűséges életet tudhat magáénak. Sabina Spielrein minden munkájában saját tapasztalataiból, az érzéseiből, félelmeiből és gyötrelmeiből merített. Saját magáról saját magának írt és alkotott. Így gyógyult, így élt, így inspirált másokat is. Mindig valahol félúton, két part, két ember, két eszme között létezett, és alkotott. Sorsa, élettapasztalata, fájdalma, betegsége, az abból való gyógyulás, a szerelem és a csalódás, a magány és a küzdés segítették őt hozzá tudományos munkájában újító és termékeny ideák megalkotásához.

Források:

Kapcsolódó bejegyzés a blogon:
  • a bennünk élő istennők - Aphrodité (Jean Shinoda Bolen)

Nincsenek megjegyzések: