2021. szeptember 21.

csak abban vagyok éber, amit az őrültségig szeretek (avagy) minden embernek megvan a saját bora és fügefája

Nem, figyelj, ami történt az a következő volt: hazudtak neked, megetették veled a jó és a rossz fogalmait; beültették a szívedbe a tested iránti bizalmatlanságot és a szégyenérzetet magaddal, mint a káosz prófétájával szemben; utálatot keltettek molekuláris szerelmed iránt, elkábítottak a figyelmetlenséggel; a civilizációval és annak bitorló érzelmeivel untattak téged.
 
Ahhoz, hogy megszabaduljunk a történelem illuzórikus előjogaitól és bizonytalanságaitól, kőkorszakbeli legendás sámánokra és nem papokra van szükségünk, bárdokra és nem lordokra, vadászokra és nem rendőrségre, a paleolitikus lustaság gyűjtögetőire, akik gyengédek mint a vér, jelzésértékűen meztelenek vagy madárszerűre festettek, akik az óranélküli most és mindörökké, a kifejezett jelen hullámain egyensúlyoznak. A káosz közvetítői égő szemekkel figyelik mindazokat, akik képesek arra, hogy tanúbizonyságot tegyenek a közvetítők helyzetét, lux et voluptas iránti hitüket illetően. Csak abban vagyok éber, amit az őrültségig szeretek vagy vágyom rá – minden egyéb csupán felaprított bútor, hétköznapi ájultság, önbutítás, a totalitárius rendszerek aljas közönye, banális cenzúra és értelmetlen fájdalom.
 
A káosz megtestesítői úgy működnek, mint a kémek, a szabotőrök, az amour fou gyilkosai. A káosz megtestesítői nem öntudatlanok és nem önzők, hozzáférhetőek, mint a gyermekek, annyira viselkednek, mint a barbárok, őrülten megszállottak, munkanélküliek, érzékileg zavarodottak, farkasangyalok, a kontempláció tükrei, virágszeműek, jelek és jelöltek kalózai.
 
Az egyház-állam-iskola-gyár, a paranoiás monolitok közti repedésekben mászkálunk. Állatias nosztalgia választott le minket a törzsről; elveszett szavakat, képzeletbeli bombákat bányászunk.
Az utolsó lehetséges tett az, ami meghatározza magát a felfogást, felfedi azt a láthatatlan, arany szálat, ami összeköt minket: törvénytelen tánc a bíróság folyosóin. Ha egy ilyen helyen megcsókolnálak, terrorista cselekedetnek minősítenék; hát legyen, tegyük pisztolyainkat az ágy mellé és keltsük fel az egész várost éjfélkor mint a részeg banditák, akik sortűzzel ünneplik a káosz ízének üzenetét.
Ne elégedj meg a túléléssel, miközben arra vársz, hogy valaki más forradalma kitisztítsa az agyadat, ne csatlakozz az anorexiások és a bulimiások hadseregéhez – cselekedj úgy, mintha már szabad lennél, számítsd ki az esélyeidet, lépj ki, emlékezz a Duello Kódra – Szívj Füvet/Egyél Csirkét/Igyál Teát. Minden embernek megvan a saját bora és fügefája – büszkén hordd magadnál a Mór útleveledet, ne kerülj kereszttűzbe, legyen hátvéded, de vállald a kockázatot, táncolj mielőtt lebénulnál.
 A világmindenség játszani akar. Azok, akik visszautasítják ezt és száraz spirituális kapzsiságból a puszta kontempláció útját választják, eljátsszák emberségüket. Azok, akik ezt szánalmas aggodalomból tagadják meg, azok akik bizonytalankodnak, elveszítik az isteni lehetőségét. Azok, akik Eszméikből vak álarcokat gyúrnak maguknak és ide-oda hányódva keresik egzisztenciájuk szilárdságának valamilyen bizonyítékát, halott ember szemén keresztül fogják látni a világot.
 
Varázslás: A fokozott éberség és nem-hétköznapi tudatosság rendszeres művelése és azok bevetése a tettek és a dolgok világába, egy cél elérése érdekében. A felfogóképesség fokozatos tágulása eltávolítja a hamis éneket, zűrzavaros kísérteteinket – az irigység és a bosszú „fekete mágiája” visszaüt, mert nem lehet erőltetni a Vágyakozást. Ahol a szépről való tudásunk harmóniába kerül a ludus naturae-val, ott kezdődik a varázslás.
Nem a kanálhajlítás vagy a horoszkóp, nem a Golden Dawn vagy a tettetett sámánizmus, nem az asztrális projekció vagy a Sátán Tisztelet, ha halandzsára van szükséged, vágj bele az igaziba: bankügyek, politika, társadalomtudományok – ne a gyenge Blavatszkij-féle szemétbe.
A varázslás úgy működik, hogy egy lelki/fizikai teret teremt maga köré, egy nyílást a gátlástalan önkifejezés terébe. Angyali szférává alakítja a hétköznapi teret. A varázslás körébe beletartozik a jelképekkel (amik ugyanakkor dolgok) és az emberekkel (akik ugyanakkor jelképesek) való manipuláció – jó példa erre az archetípusok működése. Úgy kezeli ezeket, mintha egyszerre valósak és valótlanok lennének, mint a szavak. Imaginális Jóga.
 
A varázsló Egyszerű Realista: a világ reális, tehát a tudat is reális kell legyen, hisz a hatása nagyon is kézzelfogható. Az együgyű ízetlennek találja a jó bort is, de a varázsló mámorossá válik csupán a víz látványától. Az észlelés minősége határozza meg a mámor világát, de hogy ez fenntartható és másokra is kiterjeszthető legyen, ahhoz bizonyos fajta cselekvésre van szükség: varázslásra. A varázslás nem hágja át a természet törvényeit, mert nincs Természetes Törvény, csak a natura naturans spontaneitása létezik, a tao. A varázslás azokat a törvényeket hágja át, amelyek megpróbálják meggátolni ezt a természetes folyamatot. A papok, királyok, egyházi vezetők, misztikusok, tudósok és üzletemberek ellenségeiknek tekintik a varázslókat, mert ezek veszélyeztetik mondvacsinált hatalmukat, illuzórikus hálózatrendszerük nyúlékony szilárdságát. Egy költemény működhet úgy is, mint egy varázsige és fordítva, de a varázslás visszautasítja a puszta irodalom szerepét – ragaszkodik ahhoz, hogy a jelképek eseményeket, személyes epifániákat okozzanak. Nem kritika, hanem újra-csinálás.
Elutasítja az eszkatológiát és a megszüntetés metafizikáját, minden könnyfátyolos nosztalgiát és fülsiketítő futurismót, a paroxizmus, azaz a jelenlét megragadása nevében. Füstölő és kristály, tőr és kard, bot, palást, rum, szivar, gyertyák, füvek, mint szárított álmok – szűz fiú bámulja a tintát – bor és ganja, hús, yantrák és gesztusok – az élvezet rituáléi, a húrik és a szakík kertje – varázsló mászik ezeken a kígyókon és létrákon, egy olyan pillanatban, ami teljesen kitölti önmagát, egy olyan helyen, ahol a hegyek hegyek, a fák fák, ahol a test minden idő, a szeretett személy pedig minden hely.
 
Hakim Bey (Peter Lamborn Wilson)

2021. szeptember 20.

Műpandémia: Gondosan Előkészített Apokalipszis

Avagy the Great Reset. Kik állnak a háttérben? Csak kövesd a pénzt! Azoknak, akik még mindig mélyen alszanak. Világos, precíz levezetése a jelenlegi helyzetnek.
 
 
 
 
Ernst Wolff (író, újságíró), Tervszerű pusztítás: VIDEÓ

2021. szeptember 14.

Szörnyet fogan, s az bölcsőt követel

 
Forgódva forgószélben sebesen,
nem hallgat a sólyom solymászra sem.
A centrum gyönge: minden szétröpül,
a világ csupa zűr, kivül, belül.
 
Vérszutykos ár csatangol s mindenütt
megfúl az ártatlanság ünnepe.
A jóknak nincs hite, a gonoszok
intenzitása véres szenvedély.
 
A kinyilatkoztatás már közel,
már közelít az új Eljövetel,
a Második! S míg elröppen a szó,
hatalmas képpel a Spiritus Mundi
szemem zaklatja: sivataghomokban
oroszlántestű emberfejű lény
les rám, a szeme gyilkos, mint a nap.
Lassún mozdítja combjait, körötte
rívó madarak árnya tántorog.
 
Sötétség újra. De én már tudom,
hogy húsz évszázad érzéketlen álma
szörnyet fogan s az bölcsőt követel.
Hát nem dúvad, ki időt szimatolva
születni cammog Betlehem felé?
 
William Butler Yeats: A második eljövetel
Fordította: Nagy László
 
 

 

2021. szeptember 12.

A Hajnalcsillag mögött

 


"Mesemondó társam, Luzsi Margó így látja ezt: azon gondolkodom, a királyfi melyik égben mit hagy el. Az első égben elhagyja a világi kötődéseit, addigi segítőit: lecsúszik ujjáról a gyűrű, kihull zsebéből a skatulya, elhagyja az aranypálcát. A második égben lefoszlik róla minden testi ruhája, lehullik róla királyfisága. A harmadik égben minden húsa, minden csontikája, porcikája szétszóródik. A negyedik égben elveszti az utakat, amelyeket megtett, elveszíti az emlékeit. Az ötödik égben elhagyják az örömei, elhagyják a bánatai. A hatodik égben elhullanak a vágyai, már a halhatatlanság vágya is. A hetedik égben, a Hajnalcsillag mögött pedig csak a pőre lélek marad a semmiben, ahol semmit nem érez, nem tud, de ez a semmi kell ahhoz, hogy végleg tiszta és könnyű legyen. És ekkor esik a halhatatlanság oldalára."

(Boldizsár Ildikó: Meseterápia, Az átkelés és az újjászületés c. fejezetből)

 

 
 

2021. szeptember 6.

azért jöttem, hogy elmondjam, hogyan kezdődik

 

"Minden dolog, aminek kezdete van, véget is ér. A vég már közeleg. Terjeszkedik a sötétség." (Mátrix)

 

 

 

 

"Nem ismerem a jövőt. Nem azért jöttem, hogy elmondjam, hogyan fog végződni a háború. Azért jöttem, hogy elmondjam, hogyan kezdődik. Leteszem ezt a telefont, és megmutatom az embereknek, amit eltitkoltok előlük."(Mátrix)

 

2021. szeptember 2.

Pharmageddon, vakcinácizmus

Hogyan lehet egy győztes háborút megvívni? Ma háromféle háborút lehet vívni: hagyományos eszközökkel, a második lehetőség a nukleáris háború, a harmadik pedig a biológiai fegyverekkel megvívott háború. Az első kettő elpusztítja akkor is az infrastruktúrát, ha valamelyik fél győz. Ott marad egy majdnem teljesen elpusztított, nem működtethető világ. Vajon melyik az a háború, amellyel drasztikusan le lehet csökkenteni a népességet, a maradókat maximálisan kontroll alatt lehet tartani, nem pusztul el az infrastruktúra, valamint a legolcsóbb, és még üzleti alapon is nagy nyereséget hoz? Plusz moshatják kezeiket a kitervelői és végrehajtói, mert az emberek maguk írják alá a halálos ítéletüket, örömmel és dalolva? Természetesen ez a biológiai háború. Elég hozzá félelmet és pánikot kelteni, aztán ezt sulykolni nap mint nap, minden médiából ez folyjon, és az emberek rohanni fognak a "megmentő" oltásért. Ha pedig nem, ilyen és olyan intézkedésekkel rákényszerítik őket, ellehetetlenítik az egzisztenciájukat, tönkreteszik az életüket, kizárják őket mindenből. Persze nem tudható, mi van a vakcinákban (titkos), nem lehet tudni, mi folyik a kórházakban, irányításukat átveszi a katonaság (titkos), nincs utánkövetés az oltások mellékhatásairól vagy a halálozásokról (titkos), és tilos a boncolás a kórházakban. Ha olyan anyagot fecskendeznek be, amelyik csak lassan építi le az immunrendszert (ilyen pl. HIV-vírus), akkor a páciens még elélhet akár 10 évig is, vagyis még arra sem jön rá a nagyérdemű, hogy mibe is halt bele annyi sok ember. Ördögi, ugye?
 

 

"Mindannyian hallottunk a parancsnoki láncról. Az emberek általában katonai, vállalati, kormányzati hatalmi struktúrákkal kapcsolatban gondolnak erre a kifejezésre, pedig valójában az egész mai társadalomra érvényes. Talán igaz, hogy néhány elmebeteg őrült irányítja most a világunkat, de én nem tőlük félek. Az agymosott tömegektől félek, akik azon nyomban halálba küldenének, amint parancsot kapnak erre. A jóhiszemű ostobák csordájától félek, akik elhiszik, hogy az írott jog és a hatóság mindenáron követendő akár a nyilvánvaló erkölcs kárára. A történelem halálosztagait és koncentrációs táborait sohasem lázadók és szakadárok szolgálták. Azok irányították őket, akik a szabályokat követték." (idézet egy Sevaster által feliratozott videóagyagból)


(Itt egy fontos videó volt, amit máris eltávolítottak... no komment!)
 
"A "covid-szekta" az amerikai C. J. Hopkins írása 2020 októberében jelent meg. Hopkins szerint egy globális totalitárius rendszerváltás kellős közepén állunk, az emberiség történelmében először. A Covid-szektát azok alkotják, akik elhitték a hivatalos narratívát, ami nagyjából így hangzik: a WHO és a világ kormányai fáradhatatlanul törekszenek véget vetni a történelem legnagyobb járványának. A karantén, az üzletek bezárása, és az olyan előírások, mint a távolságtartás, a maszkviselés, a mozgás korlátozása mind hatékonyan előzik meg a kórházak túlterhelését, és az epikus mértékű kihalást. Az egyetlen reménysugár a halálos vírus legyőzésére az új, biztonságos oltóanyag és a lakosság minél előbbi átoltása. Bárki, aki kétségbe vonja ezt a narratívát, az vírustagadó-összeesküvés-hívő, aki kockára teszi a küzdelem sikerét. A Covid-szekta tagjai vakon bíznak a kinevezett egészségügyi szakértőkben, csakúgy, mint a rendszermédiában. De ha kicsit is olyan vagy, mint én, akkor pont ezeket az agymosottakat tartod az igazi globális veszélynek. A szekták hajdanában még olyan különcökből verődtek össze, akik saját telepeinken rejtőztek el a világ vizslató szemei elől, de Hopkins meglátása szerint, a Covid-korszakban ez a paradigma a feje tetejére állt, mert pont a Covid-szekta vált a domináns kultúrává. Akik pedig nem hisznek benne, mint én sem, ők lettek a kisebbség, és apró szigeteket alkotnak egy őrült bolygón. Hopkins szerint a totalitárius társadalom és szekták legfőbb ismérvei egy felülről diktált elmebeteg narratívához való tömeges igazodás, és az, hogy ez az elmebeteg narratíva paranoiára épül. Nem hajlandó kitenni magát sem a logika, sem a józan ész próbájának. A szekta tagjai a narratívában hisznek, és hitükben nem hajlandók magukat tényekkel megingatni. Ez a szektás indoktrináció 2020 elején vette kezdetét azzal, hogy egészen bizarr videók kerültek ki Kínából, az utcán összeeső járókelőkről, talpig védőöltözetben beavatkozó különítményekről, akik az utcán halomban elhullók eltakarításával próbálnak megbirkózni. Izolációs létesítményekről, túlterhelt kórházakról, elnéptelenedett városokról jelentek meg drónfelvételek. A halálos vírus egy természetellenes ugrással átkerült az embere a denevérről, állítólag. A vírus aztán szépen repülőre ült, és majdnem kiírtotta Olaszországot. 
 
 

 
Na és ekkor kapcsolt magas fokozatra az agymosási kampány, és az újkori történelemben először az üzleteket be kellett zárni. Bennünket pedig visszaparancsoltak a lakásainkba, ahol a TV, a rádió, a telefonunk mind milliós halálesetek képeivel riogattak. Ennek az első karanténfázisnak nem lehet eléggé túlbecsülni a mentális egyensúlyunkra a későbbiek kezeléséhez. "Rejtőzz el otthon, várj az utasításainkra, de legfőképpen rettegj, és rettegj!" Már az első karantén nagy lelki és fizikai stresszt okozott. Ez volt eddig a legnagyobb pszichológiai hadviselési akció az emberiség történetében, és azóta is Covid-hírekkel bombáznak minket a nap 24 órájában, minden nap. Hűtőkamionokról, tömegsírokról, sebtében emelt tábori kórházakról tudósítanak, olyan jelszavakkal, hogy védd meg a frontvonalban dolgozókat. Aztán próbáld meg összeegyeztetni az állítólag túlterhelt nővéri körében elharapódzó seggriszáló táncos kihívásával. A trükk bevált, a tudatalattinkba befészkelte magát a félelem mindentől és mindenkitől. A társas kapcsolatok korlátozása a manipuláció legősibb módszereinek egyike, ezért is korlátozzák minden szektában a tagok kapcsolatát a külvilággal, nehogy kitegyék magukat ellentmondó nézeteknek. A szabályok állandó változásai sem véletlenek, mert a szektavezérek is megkövetelik a hívektől a korábbi szabályok megtagadását, és az újak vakon követését. Engedelmességi próbák, amik kognitív zavart keltenek. Mert a narratívák nem a logikára épülnek, hanem a hitre, a szabályok vakon követésére. Háborús időkre jellemző módon szlogenek folyamatos sulykolásával alakítják ki a korszellemet úgy, hogy kitöltse a narratíva által le nem fedett réseket. Bűntudat keltésével manipulálnak, abszurd áltudományos cikkekkel, megfizetett celebek reklámjaival befolyásolnak. A tudomány és a tények nem számítanak többé, legalábbis a Covid-szektának már nem. A 2020 halálozási adatok megfelelnek a korábbi évekének, de a Covid-narratíva pszichotikus alapokra épül, elfogadása hit kérdése, és nem a tényeké. Titkolózás mindenütt, katonai hatalomátvétel, a vakcinagyártók, a kormányok, az orvosok semmiért nem vállalnak felelősséget. Nem tudni, mi van a vakcinákban, de te írd alá a beleegyezési nyilatkozatot, így minden felelősség csakis a tiéd. Az igazi veszélyt a társadalom két csoportra szakadás jelenti. Oltottakra és nem oltottakra. És ha nem ébredünk időben, a Covid-szekta szakadékba vezeti a járgányunkat. És még a benzint is mi fogjuk fizetni." (idézet egy videóanyagból)
 
Dr. Mike Yeadon, a Pfizer korábbi elnökhelyettese és tudományos igazgatója arra figyelmeztet, hogy a pokol kapujában állunk: https://www.bitchute.com/embed/e72i82XD1mNF/