2015. szeptember 21.

Vegyen oltalmába Ő


"Ő, aki feladta eredeti (megnyilvánulatlan) formá­ját, hogy a világ javára legyen - a sokszájú, szépen feltekeredett, aki halálos mérgek birtokosa, mégis a mérhetetlen szenvedések seregének eltávolítója, aki minden tudás forrása, akinek kísérői köre állandó örömök forrása, aki a kígyók fenséges ura: vegyen oltalmába engem Ő, a jóga adományozója, a töké­letes jóga igája alatt, fehér fénylő éteri testével."

(ima Ananta Sésa-hoz)


(ősi kígyószobor, Mexikó)


... az elengedés gyakorlásaként vízbe szórják az elsöpört mandala homokszemeit, felajánlva az ott élő kígyóistennek.


(sumér lelet)

2015. szeptember 19.

mindhalálig


Az ember komédiája:
Mindhalálig élni tanul.

(Fodor Ákos)

Legyetek Ánanda, önmagatok fénye,
a biztonságot leljétek meg önmagatokban
idegen menedék nélkül.
Boldog csak az, akinek szíve megtalálta a békességet.

(Siddhartha Gautama)

2015. szeptember 4.

A Nap műveleteiről


     1. Verum, sine mendatio, certum et verissimum -
Való, hazugság nélkül, biztos és igaz. 
     2. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius -
Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.
     3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione - 
Ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett. 
     4. Pater eius est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est -
Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta. 
     5. Pater omnis thelesmi totius mundi est hic - 
Ő a théleszma, az egész világ nemzője. 
     6. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram - 
Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul. 
     7. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio - 
Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel. 
     8. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuratis -
A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér. 
     9. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincit omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabif - 
Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja. 
     10. Sic mundus cratus est - 
A világot így teremtették. 
     11. Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic -
Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja. 
     12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi - 
Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém. 
     13. Completum est quod dixi de operatio solis -
Amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem. 
1. Való, való, nincs benne kétség, biztos, megbízható.
2. Íme, ami fent van, alulról jön, ami lent van felülről. Az Egy műve a varázslat.
3. Ebből az Egyből egyetlen művelettel minden létező így keletkezett.
4. Apja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.
5. Ő a varázslat nemzője, őrzője, ereje tökéletes, a fények élesztője.
6. Tűz, amely földdé válik.
7. Válaszd el a tüzet a földtől, a könnyűt a nehéztől, vigyázva, mesteri kézzel.
8. A földről az égbe száll, úrrá lesz a fény fölött, s ismét leszáll a földre. Megszerzi a felső és az alsó erőket. Így lesz úrrá afölött, ami fent van, s ami lent. Mert veled van a fények fénye, s ezért a sötétség előled kitér.
9. Az erők erejével leszel úrrá a finom fölött, és hatolsz be a nehézbe.
10. Olyan ez, mint a világ teremtése.
11. Az ilyen tett varázslat, és ez a módja.
12. Ezért neveztek Háromszor Nagy Hermésznek.
13. Amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.

Gabir ibn Khajjam (Al Gabir)
Most következik a gyakorlati útbaigazítás. Mit kell tenni? A tüzeset a földtől és a könnyűt a nehéztől el kell választani. Az elválasztásban a tudás éppen olyan fontos, mint a szenvedély. Megkülönböztetni és megkülönböztetni. Ez a legfontosabb.

Hamvas Béla: Tabula Smaragdina