2012. február 12.

A Titok

.

Mi az idő? Titok — léttelen és mindenható. A jelenségek világának feltétele, mozgás, mely a testek térbeli létezésével s mozgásával párosul és vegyül. De vajon nem volna-e idő, ha mozgás nincsen? Nem volna mozgás, ha nincs idő? Rajta, kérdezz! Vajon az idő a tér függvénye? Vagy megfordítva? Vagy azonos a kettő? Kérdezhetsz váltig!Az idő tevékeny, igei jellege is van, érlel és „időzít”. Mit időzít? Változást. A most nem akkor, az itt nem ott, mert a kettő közt mozgás van. Mivel azonban a mozgás, mellyel az időt mérjük, körben jár s önmagába záródik, ezt a mozgást és változást szinte éppúgy nevezhetnők nyugalomnak és mozdulatlanságnak; mert az akkor állandóan megismétlődik a mostban, az ott az ittben. Mivel továbbá véges idő és korlátozott tér a legkétségbeesettebb erőfeszítéssel sem képzelhető, az emberiség elhatározta, hogy az időt és a teret öröknek és végtelennek „tekinti” — azzal az elgondolással, nyilván, hogy ez ha nem is éppen jól, de mégis valamivel jobban sikerülhet. De az öröknek, a változtathatatlannak a kitűzése nem egyértelmű-e minden korlátozottnak és végesnek logikai és aritmetikai megsemmisítésével, zérusra való redukálásával? Lehetséges-e az örökben egymásutániság, a végtelenben egymásmellettiség? Hogyan férnek meg az örök és végtelen segédhipotéziseivel olyan fogalmak, mint távolság, mozgás, változás, vagy akárcsak körülhatárolt testek létezése a mindenségben? Kérdezz, ne csüggedj!

(Thomas Mann: A varázshegy)

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

Hansnak elég hidege lehetett ott fenn. Eleinte legalábbis.
És sajnos énnekem nem sikerült végigolvasnom ...sztem már nem is fogom.... Megmaradt A kiválasztott. Meg kicsit a Buddenbrook élménynek.

duende írta...

Őszintén mondom, én nem olvastam. Valahogy kimaradt. Igazából az időről keretem valami jó írást (mert éjjel az időről álmodtam és nagyon érdekes álom volt), de csak jó idézeteket találtam. Úgyhogy majd ha lesz rá érkezésem, vagy kedvem, lehet hogy én írom meg. Szóval a sok idézetből maradt ez az egy. De azt hiszem, valamikor el fogom olvasni.