2012. december 11.

Ha a kettőt eggyé teszitek
  1 Jézus mondta: A kereső ne hagyja abba a keresést, amíg (nem) talál, és ha
talált, megzavarodik, és ha megzavarodott, csodálkozni fog, és királlyá lesz a
mindenségen.
(Mt 7,7; Lk 11,9)
---------
  2 Jézus mondta: Ha azt mondják, akik előttetek járnak: "íme, a királyság az
égben van", akkor a madarak meg fognak előzni titeket az égben. Ha azt mondják
nektek, hogy a tengerben van, akkor a halak meg fognak előzni titeket. Ám a
királyság bennetek és kívületek van. Ha megismeritek magatokat, akkor
megismertettek, és fölismeritek, hogy az élő Atyának a fiai vagytok. De ha nem
ismeritek meg magatokat, akkor szegénységben  lesztek, és ti magatok lesztek a
szegénység.
(Lk 17,20-21)
---------
  3 Jézus mondta: Nem fog habozni a vén az ő napjaiban megkérdezni egy
kisgyermeket - egy hétnapos kicsit - az élet helye felől, és élni fog.
  Sok első lesz utolsóvá, és egyes-egyedül lesznek.
(Mk 10,31; Lk 23,30; Mt 11,25; Mk 10,14; Mt 20,16)
 ---------
  4 Jézus mondta: Ismerd meg, ami színed előtt van, és ami előled elrejtett,
nyilvánvalóvá lesz számodra. Ugyanis nincsen semmi, ami el van rejtve, és ne
lenne nyilvánvalóvá.
(Mk 4,22; Lk 12,2)


  5 A tanítványai megkérdezték őt, s mondták neki: Akarod hogy böjtöljünk? És
miképpen imádkozzunk és adjunk alamizsnát? És mely ételekre ügyeljünk?
  Jézus mondta: Ne hazudjatok, és ne tegyétek azt, amit gyűlöltök, mert
mindenek nyilvánvalóak az ég előtt. Ugyanis nincsen semmi, ami el van rejtve,
és ne lenne nyilvánvalóvá; és nincsen semmi, ami beborított, és leleplezés
nélkül fog maradni.
(Mt 10,26; 6,1-18)
---------
  6 Jézus mondta: Boldog az oroszlán, amelyet az ember megeszik, és az
oroszlán emberré fog válni; és átkozott az ember, akit az oroszlán megeszik, és
az oroszlán* emberré fog válni.
---------
  7 És mondta: Az ember hasonlít egy bölcs halászhoz, aki kivetette a hálóját a
tengeren; kihúzta azt a tengerből, és az kis halakkal volt teli. A bölcs halász
talált köztük egy nagy, jó halat. Az összes kicsiny halat bevetette a tenger
m[ély]ére; zokszó nélkül a nagy halat választotta. Akinek füle van a hallásra,
hallja!
(Mt 13,47-50; Mk 4,9)
---------
  9 Jézus mondta: Tüzet vetettem a világra, és lám, őrzöm azt (a tüzet), amíg
az ég.*
(Lk 12,49)
---------
 10 Jézus mondta: Ez az ég el fog múlni, és az, ami az égben van, el fog
múlni; és a halottak nem élnek*, és az élők nem fognak meghalni. Amikor
megettétek a halottat, élővé tettétek őt. Ha világosságban lesztek, mit fogtok
tenni? Ama napon, amikor egyek vagytok - váltatok kettővé. Ha pedig kettővé
váltatok, mit fogtok tenni?
(Mk 13,31; Mt 16,28; 1 Thessz 4,15)
---------
 12 Jézus mondta a tanítványainak: Tegyetek összehasonlítást, és mondjátok meg
nekem, kire hasonlítok?
  Mondta neki Simon Péter: Egy igaz angyalhoz hasonlítasz.
  Mondta neki Máté: Egy emberhez hasonlítasz, (aki) értelmes filozófus.
  Mondta neki Tamás: Ó Mester, egyáltalán nem fogja elviselni a szám azt, hogy
kimondjam, kire hasonlítasz.
  Jézus mondta: Én nem vagyok a mestered, mivel ittál - és megmámorosodtál - a
forrásból, amely föltör; én mértem ki azt.
(Mk 8,27-30; Jn 4,14)
---------
 13 És fogta őt, visszavonult, és mondott neki három szót.
  Amikor pedig Tamás a társaihoz ment, megkérdezték őt: Mit mondott neked
Jézus?
  Mondta nekik Tamás: Ha megmondok nektek egyet azokból a szavakból, amiket
mondott nekem, követ fogtok ragadni, rám vetitek (azokat), és tűz jön ki a
kövekből, s meg fog égetni titeket.
(Jn 8,59; 10,31)
---------
 14 Jézus mondta nekik: Ha böjtöltök, bűnt nemzetek magatoknak, és ha
imádkoztok, megítéltettek, és ha alamizsnát adtok, rosszat tesztek lelketeknek.
És ha bejártok minden földet, és vándoroltok a vidékeken, ha befogadnak
titeket, azt, amit elétek adnak, egyétek meg! - A köztük levő betegeket
gyógyítsátok! - Mert nem az tesz titeket tisztátalanná, ami szájatokon bemegy,
hanem ami kijön a szájatokon, az az, ami tisztátalanná tesz titeket.
(Mk 2,18-22; 7,15; Lk 10,8-9)
---------
 15 Jézus mondta: ha látjátok azt, aki nem asszonytól született, vessétek
magatokat arcotokra, s imádjátok őt! Ő a ti Atyátok!
---------
 17 Jézus mondta: Azt adom majd nektek, amit szem nem látott, és amit fül nem
hallott, és kéz nem érintett, és az emberi szívbe nem ment be.
(lKor 2,9)
---------
 18 A tanítványok mondták Jézusnak: Mondd meg nekünk, miképpen lesz a mi
végünk!
  Jézus mondta: Hát fölfedeztétek a kezdetet, hogy a véget fogjátok keresni?
Ahol a kezdet van, ott lesz a vég. Boldog, aki meg fog állni a kezdetben és
ismerni fogja a véget,* és nem ízleli meg a halált.
---------
 19 Jézus mondta: Boldog, aki azelőtt lett, amikor még nem volt. Ha
tanítványaimmá lesztek, és hallgattok a szavaimra, ezek a kövek fognak
szolgálni nektek. Ugyanis van öt fátok a Paradicsomban. Nyáron, télen nem
mozdulnak, leveleik nem hullanak le. Aki meg fogja ismerni azokat, nem ízleli
meg a halált.
(Mk 9,1; Jn 8,52; Mt 3,9; 4,3; Jel 22,2)
---------
 20 A tanítványok mondták Jézusnak: Mondd meg nekünk, hogy mihez hasonlít a
mennyek királysága!
  Mondta nekik: Egy mustármaghoz hasonlít, kisebb minden magnál. Ha pedig
(olyan) földbe esik, amit megműveltek, nagy ágat hoz, s az ég madarainak
ernyőjévé válik.*
(Mk 4,30-32)
---------
 22 Jézus kisgyerekeket látott, akik szoptak. (Azt) mondta tanítványainak: Ezek
a kicsinyek, akik szopnak, azokhoz hasonlatosak, akik bemennek a királyságba.
  Mondták neki: Ha mi kicsinyek vagyunk, be fogunk menni a királyságba?
  Jézus mondta nekik: Ha a kettőt eggyé teszitek, és ha a belsőt (olyanná)
teszitek, mint a külső, és a külsőt, mint a belső, és a fölsőt, mint az alsó,
és hogy a férfit és a nőit ez egyes-egyetlenné fogjátok tenni, hogy a férfi ne
legyen férfi, sem a nő nő; ha szemeket szem helyébe teszitek, és ha kezet kéz
helyébe, és lábat láb helyébe, és képet kép helyébe, akkor fogtok bemenni [a
királyságba].
(Mt 18,3; Mk 10,14)
---------
 23 Jézus mondta: Kiválasztalak titeket, egyet ezerből, és kettőt tízezerből,
és meg fognak állni, midőn egyes-egyedül lesznek.
(Mt 22,14)
---------
 24 A tanítványai mondták: Mutasd meg nekünk a helyet, ahol vagy! Mivel szükség
nékünk, hogy kutassunk utána.
  Mondta nekik: Akinek van füle, hallja! Fény van egy fénylény (?) belsejében,
és megvilágítja az egész világot. Ha nem világítaná meg, sötétség lenne.
(Jn 13,36; 14,5; Mt 6,22-23?)
---------
 28 Jézus mondta: A világ közepén álltam, és testben jelentettem ki magam
nekik. Mindnyájukat részegen találtam, nem leltem köztük senki szomjúhozót, és
fájt a lelkem az emberek fiai miatt, hogy vakok szívükben, és nem látnak.
Hiszen üresen jöttek a világra, és arra törekednek, hogy ismét üresen menjenek
ki a világból. Ám most részegek. Amikor borukat eltávoztatják, akkor fognak
bűnbánatot* tartani.
---------
 29 Jézus mondta: Ha a hústest a szellemért lett, ez csoda. Ám ha a szellem
lett a testért, ez csodák csodája. Én azonban azon csodálkozom: Hogy[an] vett
[ily]en nagy gazdagság lakozást ebben a szegénységben?
---------
 30 Jézus mondta: Ahol három isten van, istenek azok. Ahol kettő, vagy egy van,
én vele vagyok.
(Mt 18,20?)
---------
32 Jézus mondta: Egy erődített város, amit magas hegyre építettek, nem eshet
el, sem nem rejtőzhet el.
(Mt 5,14)
---------
37 A tanítványai mondták: Mikor jelented ki magad nekünk? és mikor látunk meg
téged?
  Jézus mondta: Ha levetkőzitek szemérmeteket, és veszitek ruháitokat, lábaitok
alá teszitek azokat, mint kicsiny kisgyerekek, s rátiportok azokra, akkor
[fogjátok meglátni] az Élő fiá[t], és nem fogtok félni.
---------
 41 Jézus mondta: Akinek van a kezében, annak adatik, és akinek nincs, az a
kevés is elvétetik tőle, ami van.
(Mt 13,12; 25,29)
---------
 42 Jézus mondta: Legyetek, midőn elmúltok!
---------
 48 Jézus mondta: Ha ketten békében maradnak egymással ugyanabban a házban, (s)
azt fogják mondani a hegynek: "Menj odébb!", odébb fog menni.
(Mt 18,19; 17,20; 21,21; 5,9)
---------
 49 Jézus mondta: Boldogok (vagytok) egyedülállók és kiválasztott, mert meg
fogjátok találni a királyságot, hisz ti abból valók vagytok, (és) ismét oda
fogtok menni.
---------
 50 Jézus mondta: Ha azt mondják nektek: "Honnan lettetek?", mondjátok azt
nekik: "A fényből jöttünk, onnan, ahol a fény keletkezett, egyedül (önmaga)
által, [.....]tt, és [k]ijelentette magát képükben."
  Ha azt mondják nektek: "Ti vagytok azok)?"*, ezt mondjátok: "Mi az ő fiai
vagyunk, és az élő Atyának vagyunk a választottai."
  Ha megkérdeznek titeket: "Mi a jele atyátoknak, amely bennetek van?", ezt
mondjátok nekik: "Mozgás és megnyugvás."
---------
 51 A tanítványai mondták neki: Mikor lesz a halottak nyugalma? És mikor jön el
az új világ?*
  Mondta nekik: Az, amit vártok, eljött, de ti nem ismeritek azt föl.
(Lk 17,20; 19,42; Jn 11,24-26?)
---------
56 Jézus mondta: Aki fölismerte a világot, egy hullát talált, és aki egy
hullát talált, a világ nem méltó hozzá.
---------
 58 Jézus mondta: Boldog az ember, aki fáradozott*. Az megtalálta az életét.
(ApCsel 14,22; Jak 1,12; lI'ét 3,4)
---------
 59 Jézus mondta: Tekintsetek az Élőre, amíg éltek, nehogy meghaljatok, és
(nehogy akkor) próbáljatok látni, és ne tudjatok már látni.
---------
 60 egy samaritánust, aki egy bárányt vitt, midőn (Jézus)
Júdeába ment föl. Mondta a tanítványainak: (Miért megy) ez a bárány mellett?
  Mondta nekik: Amíg életben van, nem fogja azt megenni, de ha leöli azt,
hullává változik (az).
  Mondták: Másképp nem teheti.
  Mondta nekik: Ti keressetek magatoknak egy helyet nyugalomra, hogy ne
legyetek hullává, s (ne) egyenek meg titeket.
---------
64 Jézus mondta: Egy embernek vendégei voltak, és lakomát készített. Elküldte
a szolgáját, hogy hívja el a vendégeket. Elment az elsőhöz, mondta neki: Uram
meghív téged.
  Mondta: Pénzem van kereskedőknél, hozzám jönnek estére; el kell mennem, hogy
utasítsam őket. Kimentésernet kérem a lakomáról.
  Elment egy másikhoz, mondta neki: Uram meghívott téged.
  Mondta neki: Vásároltam egy házat, és egy napot kérnek tőlem. Nem lesz szabad
időm.
  Elment egy másikhoz, mondta neki: Uram meghív téged.
  Mondta neki: A barátom menyegzője lesz, és én vagyok, aki a lakomát rendezi
majd. Nem fogok tudni elmenni, kimentésemet kérem a lakomáról.
  Elment egy másikhoz, mondta neki: Uram meghív téged.
  Mondta neki: Falut vettem, elmegyek elhozni a bérleti díjat. Nem fogok tudni
elmenni, kimentésemet kérem.
  Elment a szolga, azt mondta az urának: Akiket meghívtál a lakomára,
kimentésüket kérik.
  Az úr mondta a szolgájának: Menj ki az utcákra, akiket találsz, hozd azokat,
hogy lakmározzanak.
  Szatócsok és kalmá[rok nem fognak bemen]ni Atyám helyeire.
(Lk 14,15-24)
---------
 66 Jézus mondta: Adjatok nekem tanítást erről kőről, amit az építők
elvetettek. Ez a sarokkő.
(Mk 12,10; Zsolt 118,22)
--------- 
 67 Jézus mondta: Aki meg (is) ismeri a mindenséget, ha önmagában hiányt
szenved, mindenben hiányt szenved.
(Mk 8,36)
---------
 69a Jézus mondta: Boldogok azok, akiket üldöztek szívükben. Ők azok, akik
megismerték az Atyát igazságban.
(Mt 5,10; Jn 4,23)
---------
 69b Boldogok, akik (azért) éheznek, hogy megelégíttessék annak a gyomra, aki
kíván*.
(Lk 6,21)
---------
 70 Jézus mondta: Ha magatokban azt hozzátok létre, amitek van, meg fog menteni
titeket. Ha az nincs bennetek, az, ami nincs bennetek, meg f[og ö]lni titeket.
---------
75 Jézus mondta: Sokan állnak az ajtónál, de (csak) az egyedüliek fognak
bemenni a menyegző helyére.
(Mt 22,[2-13]14)
---------
 83 Jézus mondta: A képek kijelentetnek az embernek, és a fény, amely bennük
van, rejtett. Az Atya fényének képében ki fogja jelenteni magát, és az ő képe
rejtett az ő fénye által.
---------
 84 Jézus mondta: Akkor, amikor képmásotokat látjátok, örültök; ha pedig
(ős?)képeiteket látjátok - amely kezdetetek előtt keletkezett; sem nem halnak
meg, sem nem jelentetnek ki-hogyan fogjátok elviselni?
---------
94 Jézus mondta: Aki keres, találni fog, [és aki bekopog]tat, megnyittatik
annak.
(Mt 7,7-8)
---------
 96 Jézus mondta: Az Atya királysága hasonlít egy asszonyhoz: vett egy kevés
kovászt, [elrejt]ette azt lisztben, nagy kenyereket csinált (az asszony)
belőle.
  Akinek van füle, hallja!
(Mt 13,33)
---------
 97 Jézus mondta: Az [Atya] királysága [ha]sonlít egy asszonyhoz, aki midőn egy
hosszú úton megy, liszttel teli korsót visz. A korsó füle letörött, a liszt
kiömlött mögötte az útra. Nem vette észre, nem tudott a csapásról. Amikor
elérte a házát, letette a korsót a földre, üresen találta azt.
---------
 98 Jézus mondta: Az Atya királysága hasonlít egy emberhez, aki meg akar ölni
egy előkelő embert. Kardot rántott a saját házában, átszúrta a falat, hogy
megtudja, erős lesz-e a keze. Akkor megölte az előkelőt.
---------
107 Jézus mondta: A királyság hasonlít egy pásztorhoz, akinek száz juha van.
Egy közülük eltévedt, a legnagyobb. Ő elhagyta a kilencvenkilencet, kereste azt
az egyet, amíg megtalálta. Miután vesződött, mondta a juhnak: Jobban szeretlek
téged, mint a kilencvenkilencet.
(Lk 15,3-7)
---------
108 Jézus mondta: Aki az én számból fog inni, olyan lesz; mint én; én azzá
válok, aki ő.* És azok, amik el vannak rejtve, kijelentetnek neki.
---------
111 Jézus mondta: Az egek föl fognak göngyölődni, és a föld (is) előttetek. És
aki az Élőből él, nem fogja meglátni a halált. Nem (úgy van), hogy Jézus ezt
mondja?! (Hogy ti.) aki megtalálja önmagát, a világ nem méltó arra.
(És 34,4; Jel 6,14; Mt 24,35?)
---------
113 A tanítványai mondták neki: Mikor jön el a királyság?
  Nem akkor jön el, amikor várják. Nem, amikor (azt) mondják: Íme
erre, vagy íme ott! De az Atya királysága a földön terjed ki, és az emberek nem
látják azt.
(Lk 17,2-21)114 Simon Péter mondta nekik: Bárcsak távozna Mária közülünk, mert az asszonyok
nem méltóak az életre!
  Jézus mondta: Íme, én biztatni fogom őt, hogy férfiúvá teszem; hogy ő is élő
szellemmé legyen, amely hozzátok, férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki
férfiúvá lesz, be fog menni a mennyek királyságába.

(Tamás Evangéliuma, részletek)

Nincsenek megjegyzések: