2017. szeptember 14.

Chilit vegyetek!

Befelé nem ismer, kifelé nem ismer, kétfelé nem ismer, pusztán megismerésből nem áll, sem megismert, sem nem megismert, nem látható, kimondhatatlan, megfoghatatlan, jellemezhetetlen, kigondolhatatlan, jelölhetetlen, az egyetlen Lélek hitén megálló, érzékvilágot feloldó, nyugodt, szent, szétszakíthatatlan - ez a negyedik negyed, a Lélek maga, megismerni ezt kell.

(Mándúkja-Upanisád, 7. szutra)

Ha életedben csak egyetlen előadásra akarnál időt szánni, válaszd ezt. Figyelmesen és végighallgatva, ha kell többször is. Minden benne van. Persze csak ha a tudat természetét kutatod, s a megvilágosodást és megszabadulást keresed. Minden más mellébeszélés, ennyi a lényeg. Már amennyi elmondható és intellektuálisan felfogható. S aztán, ahogy elhangzik: sravanam (hallás), mananam (gondolkodás), nididhyasanam (meditáció vagyis megvalósítás). Végre valaki elmondta nagyon tisztán, érthetően a lényeget! ♡ 🌶
Egyet még a turiya megtapasztalásáról (turiya: eredeti fény vagy a zen Nagy Én-je, buddhatermészet vagy nirvána-parinirvána vagy mahamudra, rigpa, stb... ):

„Nem érhető el ez a szellem (az Átman) sem az útmutatás, sem az értelem ereje, sem a szent tanítások hallgatása révén. Csak az éri el, akit Ő kiválaszt. Néki a szellem (az Átman) felfedi önmagát.” 
(Katha-Upanisad)

De vágyni, várni, törekedni lehet és érdemes rá.

"Az avidjának a Véda szerint három foka van: a mély, álomtalan alvás, az álom és az ébrenlét. A mély alvásban az ember nem lát és nem tud semmit. Ez az élet leginkább lefokozott volta. Amikor az ember álmodik, lát, de nem tud. Ez már egy fokkal éberebb. Az ébrenlétben az ember lát is, tud is, de még nem éber. Éberség csak a negyedik (turijam). Ez a negyedik fok az éberség. Az első háromtól tökéletesen különböző világos, tiszta látás. Ez a „felébredt álmodó”, ez a buddhi. Ez a mahatma - nagy lélek -, a lélek elérhető legnagyobb és legmagasabb állapota.
A Véda alapszava az atman. Az atman az individuális lélekkel szemben az egyetemes lélek. Az emberi Énnel szemben az isteni Én. Ez a lélek és Én az, aki minden lényben él. Az atman olyan szoros kapcsolatban áll az éberséggel, hogy a Véda nem egy helyen Ébernek mondja. Ő az Éber. Nem született és nem hal meg, a mindenütt jelenvaló, mindent tudó, mindent látó lélek. " (Hamvas Béla) 

"Én vagyok a Lélek, a minden teremtmény szívében ott lakozó Önvaló (Átman), és Én vagyok a kezdet, a közép, és a vég minden lényben, ó álom legyőzője."
(Bhagavad-gítá 10.20.)

Kapcsolódik: 
 
Teljes az Ott, és teljes ez Itt.
Teljesből teljes felemelkedik.
Teljes a teljestől elszakad.
Teljesen mégis megmarad.

Béke! Béke! Béke!

(Ísa-Upanisad)

Nincsenek megjegyzések: