2016. március 30.

Az Értelem beszéde


    A Szellemi Fény a Szellemi Fény előtt létezett, és az Értelem felvilágosult Értelme mindig volt, s egysége nem volt más, mint a mindenséget magába záró Szellem. Rajta kívül sem Isten, sem Angyalok, sem bármi más lényegi nincsen, mert Ő minden dolog Ura, az erőé és a fényé; s minden Tőle függ és Benne van. Tökéletes Szava, mely nemző és teremtő, leereszkedvén a nemző Természetbe és az alkotó vízbe, termékennyé tette a vizet.
    Így szólván felemelkedett, és ezt mondta: - Téged szólítalak, Mennybolt, a nagy Isten szent művét; Téged szólítalak, Hangja az Atyának, melyet kezdetben ejtett ki, mikor az egyetemes világ összeállt; Téged szólítalak a Szó által, mely a minden dolgot fenntartó Atya egyedüli Fia, legyetek jóindulatúak, legyetek jóindulatúak!

~ Hermész tanításaiból IV.(a képen Seshat)Isten alkotja az Örökkévalóságot,
     az Örökkévalóság alkotja a Kozmoszt,
     a Kozmosz alkotja az Időt,
     az Idő pedig a Keletkezést.

Isten lényege a Jó,
     az Örökkévalóság lényege az azonosság,
     a Kozmosz lényege a rend,
     az Idő lényege a változás,
     és a Keletkezésé az élet.

Isten művei az értelem és a lélek,
     az Örökkévalóság művei a halhatatlanság és az időtartam,
     a Kozmosz művei ugyanannak a visszaállítása és mással  
     való helyettesítése,
     az Idő művei a növekedés és a csökkenés,
     a Keletkezésé pedig a minőség és a mennyiség.

Az Örökkévalóság így Istenben van,
     a Kozmosz az Örökkévalóságban,
     az Idő a Kozmoszban,
     és a Keletkezés az Időben.

Az Örökkévalóság szilárd összeköttetésben áll Istennel,
    a Kozmosz az Örökkévalóságban mozog,
    az Idő a Kozmoszban múlik,
    s a Keletkezés az Időben történik.


~ Az Értelem beszéde Hermészhez - Isten, Örökkévalóság, Kozmosz, Idő, Keletkezés 
(Hermész Triszmegisztosz összegyűjtött tanításai, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó)

 

Nincsenek megjegyzések: